Bagaimana Cara Memotong Sticker yang Menarik?

Bagaimana Cara Memotong Sticker yang Menarik?

custom.my

Memotong sticker merupakan salah satu hal yang menarik untuk digunakan dalam menghias berbagai benda yang biasa dilihat bahkan tidak menarik menjadi lebih menarik. Begitu banyak sekali sticker jenis ini, salah satunya adalah sticker dinding dan sticker nama yang dapat dibuat sendiri dirumah. Dengan memotong sticker ini seseorang dapat mereka bentuk sendiri sticker yang mereka inginkan dan bahkan sticker ini dapat dijadikan perniagaan yang cukup menjanjikan.


Inilah Cara Memotong Sticker Untuk Kelihatan Menarik

Bagaimanakah cara memotong sticker agar kelihatan menarik? Berikut adalah tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk merancang sticker hingga proses cetak sticker:

1. Mencari konsep atau idea sticker. Sebelum cetak sticker, terlebih dahulu kita harus merancang konsep atau idea isi sticker yang akan dibuat. Kita harus memfokuskan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui sticker itu, sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya adalah isi sticker dinding yang biasanya berisi slogan atau himbauan, sedangkan sticker nama biasanya hanya berisi nama yang bertujuan untuk pemiliknya sahaja.

2. Menggambarkan lakaran. Sebelum menggambarkan reka bentuk sticker di komputer, sebaiknya terlebih dahulu membuat lakaran gambar sticker pada kertas sehingga dapat memudahkan dalam kerja yang seterusnya, selain itu juga dapat meminimakan ketidaksuaian antara konsep sticker dengan gambar.

3. Mencari pelbagai rujukan. Mencari rujukan stickers dari perbagai sumber baik melalui internet atau buku dapat memperkayakan reka bentuk pemotong sticker yang anda miliki, sehingga sticker yang akan dibuat akan lebih menarik dan bervariasi. Banyak contoh sticker dinding mahupun sticker nama menarik yang dapat diambil dari internet.

4. Memindahkan lakaran ke komputer Setelah selesai mereke bentuk lakaran sticker printing di kertas, pindahkan lakaran stickers itu ke komputer. Lakaran sticker printing yang dipindahkan usahakan cukup jelas dan terang sehingga mudah untuk diimbas. Gunakan beberapa program reka bentuk pada komputer untuk mengolah lakaran sticker itu menjadi lebih bagus iaitu dengan menggunakan program Adobe Photoshop. Untuk pewarnaan lakaran, usahakan menggunakan warna-warna yang sesuai dengan konsep sticker dan jangan lupa menggunakan warna-warna CMYK agar sesuai dengan warna yang ada di layar monitor komputer itu. Sehingga hasil cetak sticker dengan reka bentuk sticker printing dikomputer tidak jauh beza.

5. Memberikan die-cut line pada reka bentuk. Jangan lupa memberikan die-cut line pada reka bentuk sticker yang telah selesai diolah dikomputer, sehingga dapat dilihat untuk menggunting sticker printing bahagian mana yang harus dibuang dan diterima. Usahakan memberikan jarak die-cut line dengan reka bentuk sekitar 0,3 cm sehingga setelah cetak sticker reka bentuk tidak terpotong dan stiker dinding ataupun sticker nama siap untuk di pasang.

Itulah tahap-tahap bagaimana cara memotong sticker yang menarik dan sesuai dengan keinginan anda.