Terms and Condition | Read the Terms and Condition page | my
 1. Definasi
  • `Custom.my` merujuk kepada laman web ini, dan tidak termasuk mana-mana pemegang saham, pemilik, atau pengurus.
  • `File` merujuk pada imej gambar yang dimuat naik oleh pelanggan ke custom.my.
  • `Pengguna` merujuk pada individu yang mengakses laman web custom.my, dan menggunakan perkhidmatan custom.my
  • `URL` merujuk pada lokasi fail yang terletak dalam pautan laman web custom.my
 2. Syarat Perkhidmatan
  Custom.my berhak untuk menghapus atau mengubah fail yang dimuatnaik, dan tidak bertanggungjawab untuk halaman yang hilang atau peletakan URL fail yang salah. Jika anda menggunakan perkhidmatan Custom.my, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda, dan anda bersetuju untuk bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku pada akaun atau kata laluan anda. Dalam Custom.my, jenis fail berikut adalah tanggungjawab pengguna dan mungkin tidak dimuat naik dalam keadaan apa pun:
  • Pornografi. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, imej yang menggambarkan alat kelamin, telanjang, atau perkara yang berkaitan dengan perkara di atas.
  • Fail yang menyalahi undang-undang dan / atau melanggar undang-undang Negara Malaysia.
  • Fail yang melanggar hak cipta mana-mana entiti termasuk pengguna
  • Imej yang bermaksud mengganggu atau spam, atau mempromosikan sesuatu untuk keuntungan komersil.
  • Pengguna tidak mempunyai hak untuk mengedarkan fail yang dimuat naik.
 3. Privasi
  Semua maklumat yang diberikan oleh pengguna adalah sulit. Custom.my berhak untuk mengedarkan maklumat yang diberikan oleh pengguna, tetapi tidak akan memberikan apa-apa maklumat peribadi mengenai pengguna tanpa kebenaran. Walau bagaimanapun, Custom.my berhak untuk memberikan maklumat pengguna jika pengguna telah melakukan kesalahan, atau telah diisytiharkan melanggar undang-undang, atau jika pandangan Custom.my diperlukan atau difikirkan sesuai pada bila-bila masa. Semua fail yang anda serahkan ke Custom.my boleh diedarkan di seluruh rangkaian Custom.my, samada menerusi internet, dan saluran media lain.
 4. Dasar Perundangan
  Syarat Perkhidmatan Custom.my boleh ditukar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengguna mestilah memastikan bahawa pengguna memiliki hak sepenuhnya untuk fail yang dimuat naik, dan tidak melanggar apa-apa syarat dengan custom.my. Custom.my tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran hakcipta atau undang- undang yang disebabkan kesalahan pengguna. Pengguna perlulah memastikan tiada pelanggaran hakcipta mana-mana imej atau grafik yang dimuatnaik. Pengguna harus bertanggungjawab 100% terhadap imej atau grafik yang dimuatnaik, dan tidak boleh menyalahkan custom.my di atas sebarang pelanggaran hakcipta, jika ada.
 5. Had liabiliti
  Pengguna bersetuju bahawa penggunaan perkhidmatan Custom.my adalah sepenuhnya risiko pengguna sendiri. Perkhidmatan custom.my disediakan pada dasar "dibayar untuk print" tanpa jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat. Custom.my tidak menjamin kelansungan perkhidmatan dan berhak untuk menukar, menarik balik, menggantung, atau menghentikan sebarang fungsi atau ciri perkhidmatan Custom.my, pada bila-bila masa dirasakan perlu. Walaubagaimanapun, Custom.my akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, secara langsung atau tidak langsung, secara kebetulan, atau secara sengaja, atau rugi yang timbul akibat daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan Custom.my.
  Penafian ini berlaku tanpa had untuk apa-apa kerosakan atau kesilapan, sama ada untuk melanggar kontrak, atau selainnya disebabkan oleh kegagalan prestasi, kesilapan, ketinggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan pengendalian atau penghantaran, virus komputer, gangguan komunikasi, perubahan rangkaian atau gangguan sistem , kecurian, kecurian akses tanpa kebenaran pada penggunaan sebarang rekod.
 6. Ganti rugi
  Pengguna bersetuju untuk tidak melibatkan Custom.my daripada apa-apa kerugian, liabiliti, tuntutan, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman, yang timbul daripada atau berkaitan dengan kandungan, penggunaan, atau penghapusan fail atau penggunaan sebarang ciri atau perkhidmatan lain di dalam laman web custom.my. Ianya turut meliputi:
  • Pengguna bertanggungjawab terhadap apa-apa dan semua liabiliti yang timbul daripada pelanggaran atau pelanggaran hak milik atau hak cipta.
  • Sebarang bahan fitnah atau menyalahi undang-undang yang terkandung dalam fail yang dimuat naik oleh pengguna.
  • Sebarang bahan fitnah atau menyalahi undang-undang yang terkandung dalam fail dicetak pengguna.
 7. Penyelenggaraan
  Custom.my boleh melakukan penyelenggaraan / pembaikan sistem order dan website jika dianggap perlu. Pengguna mengakui bahawa penyelenggaraan itu mungkin memerlukan downtime untuk sesuatu tempoh masa. Custom.my akan cuba memberikan anda notis terlebih dahulu melainkan ada sesuatu yang melebihi had kawalan Custom.my, seperti laman web diserang penggodam.
 8. Hubungan
  Untuk pertanyaan tentang Custom.my, pengguna dapat menghubungi Customer Care kami pada hari Isnin-Jumaat, 9 pagi sehingga 6 petang.